Tulumaksuvabalt annetamine

Anneta Targalt platvormil tehtud annetusi kogub MTÜ Efektiivne Altruism Eesti, kes edastab saadud annetused 100% mahus platvormil toodud heategevusühingutele vastavalt soovitud jaotusele, mille annetaja täpsustab kas Anneta Targalt platvormil või pangaülekande ‘selgituse’ lahtris. Kui mainitud lahter jäetakse tühjaks, edastatakse annetus 100% mahus GiveWelli maksimaalse mõju fondi. Oleme valinud sellise annetuste edastamise süsteemi, et muuta tõhusatele heategevusühingutele annetamine Eesti annetaja jaoks võimalikult mugavaks.

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti on Maksu- ja Tolliameti poolt kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis tähendab, et MTÜle tehtud annetused on juriidilistele isikutele maksuvabad ja eraisik saab annetatud summa maha arvata oma maksustatavatest tuludest kokku kuni 1200€ aastas ja mitte rohkem kui 50% maksustatavatest tuludest. Tuludeklaratsiooni täites on vajalikud väljad eeltäidetud, mistõttu annetaja ei pea tõestama, kellele ja millises mahus annetusi on tehtud.

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti edastab annetused heategevusorganisatsioonidele ning see annetus on samuti tulumaksusoodustusega, kuna 2011. aastast kehtib maksusoodustus piiriüleselt juhul kui annetaja tõestab, et Euroopa Majanduspiirkonna riigis asuv heategevusorganisatsioon vastab tulumaksusoodustuseks vajalikele tingimustele. Tõestuseks vajalikud dokumendid edastab MTÜ ise Maksu- ja Tolliametile.

Kui annetaja soovib Anneta Targalt veebilehel kirjeldatud heategevusorganisatsioonidele teha otse annetuse (st mitte läbi MTÜ Efektiivne Altruism Eesti), siis peab tulumaksusoodustuse saamiseks annetaja ise tõestama, et tema annetus on läinud organisatsioonile, mis vastab tulumaksusoodustuse tingimustele.

Loe rohkem annetuste maksustamise kohta siit.