Future Cleantech Architects logo

Future Cleantech Architects

Mis probleemi kallal Future Cleantech Architects töötab?

Rohkem kui 50% tehnoloogiatest, mida on vaja nullilähedaste heitkoguste saavutamiseks, on alles lapsekingades. Future Cleantech Architects (FCA) on puhta tehnoloogia innovatsiooni mõttekoda, mille eesmärk on kõrvaldada allesjäänud innovatsioonilüngad, et saavutada 2050. aastaks nullilähedased heitkogused, ning kiirendada innovatsiooni kriitilistes tööstusharudes, kus jätkusuutlikud lahendused on veel väga varajases staadiumis.

Mida Future Cleantech Architects teeb?

Tugevale ekspertide võrgustikule tuginedes, FCA: Tuvastab innovatsioonilüngad ja annab nõu teadus- ja arendustegevuse kohta - näiteks annab ülevaate sellest, kuidas integreerida suure mõjuga innovatsiooni toetamine RED III versiooni. Kirjutab väljaandeid ja analüüse – näiteks oma teabelehtede sarja “The Basics & The Gaps”, mille eesmärk on võtta kokku peamised faktid ja arvud mõnede kõige keerulisemate küsimuste ja tehnoloogiliste uuenduste kohta, mida on vaja nullilähedaste heitkoguste saavutamiseks. Hõlbustab teadusuuringuid tähelepanuta jäetud, raskesti dekarboniseeritavates sektorites. Sealhulgas suure mõjuga teadus- ja arendustegevuse konsortsiumide koordineerimine, nagu näiteks CemSol - projekt koos ThyssenKruppi ja Saksamaa Kosmosekeskusega, mis arendab vähese heitega tsemenditootmist. Korraldab üritusi puhta tehnoloogia ökosüsteemis – näiteks The ARC (Euroopa ambitsioonikaim puhta tehnoloogia innovatsioonifestival).

FCA mõjutab ka arutelu energia innovatsiooni üle, et edendada pragmaatilist lähenemist tõhusatele tehnoloogilistele lahendustele, ning kutsub poliitikakujundajaid üles oma teadus- ja arendustegevust intensiivistama ja paremini prioritiseerima. Näiteks on FCA: Ajendanud Euroopa ja liikmesriikide tasandil (näiteks Saksamaal) õigusaktide agressiivsemat kohaldamist suure mõjuga keskkonnasäästlike tehnoloogiate suhtes ning tõi tähelepanuta jäetud tehnoloogiasektorid, koos ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadi ja UNIDOga, COP26 ja COP27 suurtele lavadele. Viinud sellised tehnoloogiasektorid nagu tsemendi ja rohelise vesiniku tootmine ekspertide ajakirjadesse ja massimeediasse – jõudes ainuüksi 2022. aastal enam kui miljoni vaatajani.

Miks on Future Cleantech Architects meie soovitatud heategevuste seas?

Future Cleantech Architects on tänu uuenduslikule tööle saanud toetust Founders Pledge'ilt, mis on üks usaldusväärseim heategevuste hindaja. Vox nimetas selle ka 2022. aasta üheks parimaks kliimameetmete heategevusorganisatsiooniks.

Founders Pledge on FCA kohta öelnud: “Kuigi meie arvates on USA kliimapoliitiline arutelu muutunud oluliselt rohkem innovatsioonile orienteerituks, siis Euroopas on see palju vähem tõsi. Seepärast oleme põnevil, et skaleerida uut organisatsiooni Future Cleantech Architects (FCA), et aidata positiivselt kujundada Saksamaa, Euroopa ja ülemaailmseid arutelusid innovatsiooniprioriteetide üle. Viimase aasta jooksul oleme pärast nõustajana pöördumist tähelepanelikult jälginud selle organisatsiooni muljetavaldavaid esialgseid edusamme ja oleme nüüd valmis investeerima selle ambitsioonikasse kasvu, toetades selle organisatsiooni arengut ning võtmeprogramme raskesti dekarboniseeritavates sektorites, mis vajavad rohkem innovatsiooni, nimelt süsinikdioksiidiheitevabade kütuste, tööstuse, pikaajalise salvestamise ja süsiniku eemaldamise tehnoloogiate valdkonnas. Me usume, et kui FCA on edukas, võib see oluliselt parandada Saksamaa ja Euroopa kliimapoliitilisi meetmeid.”

Miks annetada läbi Anneta Targalt platvormi?

Teeme tulumaksuvaba annetamise maailma efektiivseimatele heategevusühingutele lihtsaks. Meie platvormil saab annetada mitmele organisatsioonile korraga ja valida, kuidas annetus nende vahel jaguneb. Anneta Targalt läbi annetades läheb annetus automaatselt tuludeklaratsiooni. Läbi Anneta Targalt on annetamine tehingukuludeta ning kuna edastame heategevusorganisatsioonidele korra kvartalis seni kogutud annetused, on annetuste edastamise tehingukulud suuremate summade tõttu minimaalsed.