Planeedi heaolu

Inimtekkeliste kliimamuutuste probleem seisneb Maa kliima olulises ja püsivas muutumises inimtegevuse tagajärjel. Üks peamisi põhjuseid on kasvuhoonegaaside, nagu süsihappegaas ja metaan, liigne atmosfääri paiskumine fossiilkütuste põletamise, metsaraie ja põllumajanduse tõttu. Need gaasid püüavad päikese soojuskiirgust Maa atmosfääri, tekitades nn kasvuhooneefekti, mis tõstab temperatuuri planeedil. Tööstusrevolutsiooni algusest saati on keskmine globaalne temperatuur tõusnud 1°C võrra.

Kliimamuutuste probleem on murettekitav, kuna see toob kaasa mitmeid tõsiseid tagajärgi. Näiteks tõuseb merevee tase, põhjustades rannikualade üleujutusi, ekstreemsete ilmastikutingimuste sagenemine ja intensiivistumine ning ökosüsteemide hävimine. Samuti mõjutab see globaalset toiduvarustust ja ohustab bioloogilist mitmekesisust.

Soovitatud fond

Founders Pledge logo

Founders Pledge Climate Change Fund

Founders Pledge'i kliimamuutuste fond toetab väga mõjusaid, tõenduspõhiseid lahendusi süsinikdioksiidi heitkoguste, õhusaaste ja energiavaesuse "kolmikprobleemile".

Soovitatud heategevusühingud

Clean Air Task Force logo

Clean Air Task Force

Clean Air Task Force (CATF) on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis edendab tehnilisi ja poliitilisi muutusi kliima heaks. CATF hindab pragmaatilist lähenemist ja usub, et kõiki lootustandvaid võimalusi tuleks uurida, et ennetada katastroofilisi kliimamuutusi.

Future Cleantech Architects logo

Future Cleantech Architects

Future Cleantech Architects on Saksamaal asuv puhta tehnoloogia innovatsiooni mõttekoda, mis keskendub suure mõjuga teadus- ja arendustegevusele, keskendudes tehnoloogiatele, mis võivad kasvuhoonegaaside heitkoguseid ebaproportsionaalselt palju vähendada.

Good Food Institute logo

The Good Food Institute

The Good Food Institute (GFI) on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis töötab toidusüsteemi täiustamise nimel, arendades ja edendades loomsetele toodetele taime- ja rakupõhiseid alternatiive.