Meetod

Anneta Targalt veebilehel on võimalik annetada heategevusühingutele, mida soovitab sõltumatu hindaja GiveWell.

GiveWell on heategevusorganisatsioon, mis püüab välja selgitada heategevuslikke ühinguid, millele tehtud annetuste positiivne mõju maailmale on võimalikult suur. Valikud tehakse põhjalike teaduslike hinnangute alusel. GiveWell hindab heategevusorganisatsioonide mõju puhul seda, kui paljusid elusid ning eluaastaid saab ühingu tegevusega päästa ja kui paljude elusid saab muuta paremaks.

Organisatsioone on liiga palju, et nende kõigi mõju saaks põhjalikult mõõta. Seetõttu valib GiveWell analüüsiks välja suure kulutõhususe potentsiaaliga organisatsioonid, mis tegelevad paljude teiste organisatsioonide poolt pigem kõrvalejäetud probleemide lahendamisega. Pärast esialgset välja sõelumist viiakse valitud organisatsioonidega läbi põhjalikud analüüsid, mis põhinevad nii organisatsiooni enda kui ka sõltumatute uurijate kogutud andmetel organisatsiooni mõju kohta.

GiveWell hindab järgmisi kriteeriumeid:

  • Tõenduspõhisus - kas on tõestatud, et sekkumine töötab?
  • Kulutõhusus - mis on ühe euro mõju?
  • Arenguruum - mida saab lisarahastusega veel teha?
  • Läbipaistvus - kas organisatsioon avalikustab oma töö tulemused?

Loe lähemalt, kuidas mõju hindamist tehakse ja kuidas jõutakse soovitatud organisatsioonide nimekirjani GiveWelli kodulehelt.