Loomade heaolu

Kui soovid vähendada maailmas kannatusi, olenemata sellest, kes neid kogeb, võib loomade heaolu olla Sinu jaoks oluline valdkond, kuhu panustada. Igal aastal kasvatatakse ja tapetakse tööstusfarmides enam kui 80 miljardit maismaalooma, samas kui lugematu arv metsloomi kogeb kannatusi looduses.

Loomi saab tõhusalt aidata mitmel viisil:

Kõigi nende loomade aitamise viiside taga on organisatsioonid, kes pühenduvad võimalikult paljude loomade aitamisele.

Soovitatud fond

Animal Charity Evaluators logo

Animal Charity Evaluators Recommended Charity Fund

Animal Charity Evaluators on pühendunud kõige tõhusamate viiside leidmisele loomade aitamiseks ja nende edendamisele. Tõenduspõhiste uuringute kaudu aitab ACE annetajatel, vabatahtlikel ja loomakaitsjatel teha teadlikke otsuseid, kuidas aidata võimalikult palju loomi.

The Recommended Charity Fund on mõeldud kõigile, kes soovivad toetada ACE soovitatud heategevusorganisatsioone ühe annetusega, lihtsustades protsessi, et saaksid hõlpsasti annetada tõhusatele loomade heategevusorganisatsioonidele.

Soovitatud heategevusühingud

The Humane League

The Humane League

The Humane League (THL) on loodud eesmärgiga lõpetada toiduks kasvatatud loomade väärkohtlemine. THL teeb seda mõjutades maailma suurimate ettevõtete poliitikat, nõudes loomadele tugevamat seadusandlust ning suunates inimesi tegutsema ja jätma loomad oma toidulaualt kõrvale.

Wild Animal Initiative logo

Wild Animal Initiative

Wild Animal Initiative (WAI) parandab metsloomade heaolu laiendades metsloomade uurimise valdkonda. WAI viib läbi teadusuuringuid ja toetab teadusgruppe, eesmärgiga suurendada avalikku ja akadeemilist huvi metsloomade heaolu vastu ning leida tõenduspõhiseid lahendusi vähendamaks metsloomade kannatusi.

Faunalytics logo

Faunalytics

Faunalytics haldab suurimat loomakaitse valdkonna uuringute andmebaasi, teeb koostööd loomakaitseorganisatsioonidega nende mõju parandamiseks ja viib läbi loomade heaolu puudutavaid uuringuid.